สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผลบุญขึ้นอยู่กับ?

ผลบุญขึ้นอยู่กับ?

ผลของบุญขึ้นอยู่กับ วัตถุบริสุทธิ์ ผู้ให้บริสุทธิ์ เจตนาบริสุทธิ์ ผู้รับบริสุทธิ์ ถ้าเขาอยากเด่น อยากดัง อยากหาเสียง ผลของบุญก็ย่อมลดลงไปตามลำดับ
เจตนาของการเขียนชื่อผู้บริจาค ถ่ายรูป หรืออื่นๆ ก็เพื่อ
- เป็นขั้นตอนหนึ่งทำให้ผู้ทำบุญได้ตรึกระลึกถึงบุญได้
- ให้คนมาพบอนุโมทนา
- ตัวเองมาเห็นแล้วระลึกถึงบุญ
- ลูกหลานอนุโมทนา ทำตามเอาเยี่ยงอย่าง
เพราะบุญจะเกิดขึ้น ๓ ตอนคือก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำแล้วยังตรึกระลึกนึกถึงก็เกิดบุญได้

view