สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ธรรมะ คืออะไร

ธรรมะ คืออะไร

ธรรมคืออะไร คำว่า "ธรรมะ" นี้ โดยศัพทศาสตร์หรือนิรุกติศาสตร์ แปลว่า สิ่งซึ่งทรงตัวมันเองอยู่ได้ หรือโดยควาหมายก็ได้แก่ สิ่งทั้งปวงนั่นเอง ไ......

อ่านต่อ
view