สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
สมาธิ คืออะไร

สมาธิ คืออะไร

สมาธิคืออะไร เมื่อกล่าวถึงสมาธิ ต้องเข้าใจในเบื้องต้นว่า สมาธิมิใช่เรื่องของฤๅษีชีไพร หรือมิใช่เป็นเรื่องที่ประพฤติปฏิบัติได้เฉพาะผู้ที่เป็นนักบวชเท่......

อ่านต่อ
ข้อปฏิบัติก่อนทำสมาธิ

ข้อปฏิบัติก่อนทำสมาธิ

ข้อควรปฏิบัติก่อนปฏิบัติฝึกสมาธิ ข้อความต่อไปนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ท่าน ต้องจำและปฏิบัติในระหว่า......

อ่านต่อ
หลักการทำสมาธิเบื้องต้น

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น จิตของคนทั่วๆ ไปที่ไม่เคยทำสมาธินั้น ก็มักจะมีสภาพเหมือนม้าป่าพยศที่ยังไม่เคยถูกจับมาฝึกให้เชื่อง มีการซัดส่ายไปในทิศทางต่างๆ......

อ่านต่อ
นิวรณ์ 5

นิวรณ์ 5

นิวรณ์ 5 นิวรณ์ คือสิ่งที่ขวางกั้นจิตทำให้สมาธิไม่อาจเกิดขึ......

อ่านต่อ
เดินจงกรม

เดินจงกรม

เดินจงกรม เลือกสถานที่ยาวประมาณ ๕ เมตร ถึง ๑๐ เมตร แล้วแต่ความกว้างของสถานที่ และความรู้สึกพอดี บางทียาวนัก ก็ไม่ดี เหนื่อย บางครั้งสั้นไปก็ทำให้เวี......

อ่านต่อ
ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ

ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ

ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ "สมาธิ" ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์เฉพาะผู้ที่ฝึกเป็นประจำเท่านั้น ยังส่งผลทางบวกไปยังบุคคลรอบตัว สังคม ชุมชน ประเทศชาต......

อ่านต่อ
สมาธิ 40 วิธี

สมาธิ 40 วิธี

สมาธิ 40 วิธี สิ่งที่ใช้ในการยึดจิตในการทำสมาธิ ที่เรียกว่าอารมณ์ของสมาธินั้น ในทางพระพุทธศาสนา อาจารย์ในสมัยโบราณได้รวบรวมไว้ได้ถึง 40 อย่าง แยกเป็......

อ่านต่อ
6 วิธีสร้างสมาธิ

6 วิธีสร้างสมาธิ

6 วิธีสร้างสมาธิ เสริมพลังจิต พลังสมาธิมีบทบาทช่วยบำบัดโรค มีข้อพิสูจน์มากมาย ทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ดี มีสรรพวิธีประการต่างๆ ที่ช่วยให้คนเราเก......

อ่านต่อ
ลดความเครียดโดยใช้สมาธิ

ลดความเครียดโดยใช้สมาธิ

ลดความเครียดโดยใช้สติ - สมาธิ - ปล่อยวาง การหล่อหลอมหรือช่วยเหลือจากสังคมในสมัยนี้เห็นว่ามีอยู่ แต่ก็ช่วยได้ไม่มาก นักเพราะเรี่ยวแรงของความช่วยเหลือ......

อ่านต่อ
view