สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
พุทธประวัติ

พุทธประวัติ

พุทธประวัติ พุทธประวัติ ภาพพุทธประวัติที่ ๑ ......

อ่านต่อ
การทำทาน

การทำทาน

ทานในขอบเขตของพระพุทธศาสนา นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ......

อ่านต่อ
การทำบุญมี 10  แบบ

การทำบุญมี 10 แบบ

การทำบุญในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่จะคิดกันแต่เพียงว่าเป็นการให้เงิน ซื้อของให้ หรือการให้ของกินของใช้ฯลฯเพื่อหวังผลในภายภาคหน้า (ชีวิตหลังความตาย ) การเข......

อ่านต่อ
เลือกใส่บาตรตามวันเกิด

เลือกใส่บาตรตามวันเกิด

วันอาทิตย์ อาหารคาว : ประเภทไข่ ดาว เจียว ผัด ลูกเขย ลูกสะใภ้ ต้ม แกงกะทิอาหารหวาน : ไข่หวาน มะพร้าวอ่อน มะพร้าวแก้ว ขนมใส่กะทิ น้ำกระเจี๊ยบ น้ำมะพร......

อ่านต่อ
ทำบุญ ทำทาน ทำกุศล

ทำบุญ ทำทาน ทำกุศล

ทำทาน ทำบุญ ทำกุศลหลวงปู่เทศก์ เทสรังสี บุญนั้นมีหลายอย่าง คือทำบุญอย่างหนึ่ง ทำทานอย่างหนึ่ง ทำกุศลอย่างหนึ่ง ทำทาน คือ การที่เราให้เรียกว่า ทาน ท......

อ่านต่อ
ผลบุญขึ้นอยู่กับ?

ผลบุญขึ้นอยู่กับ?

ผลของบุญขึ้นอยู่กับ วัตถุบริสุทธิ์ ผู้ให้บริสุทธิ์ เจตนาบริสุทธิ์ ผู้รับบริสุทธิ์ ถ้าเขาอยากเด่น อยากดัง อยากหาเสียง ผลของบุญก็ย่อมลดลงไปตามลำดับ เจตน......

อ่านต่อ

ภาพพุทธประวัติภาพที่ ๑

ภาพพุทธประวัติภาพที่ ๑ ภาพที่ ๑เทพเจ้าทุกชั้นฟ้าชุมนุมกันอัญเชิญเทพบุตรโพธิสัตว์ให้จุติมาตรัสรู้เป็นพร......

อ่านต่อ
สมาธิ คืออะไร

สมาธิ คืออะไร

สมาธิคืออะไร เมื่อกล่าวถึงสมาธิ ต้องเข้าใจในเบื้องต้นว่า สมาธิมิใช่เรื่องของฤๅษีชีไพร หรือมิใช่เป็นเรื่องที่ประพฤติปฏิบัติได้เฉพาะผู้ที่เป็นนักบวชเท่......

อ่านต่อ
ข้อปฏิบัติก่อนทำสมาธิ

ข้อปฏิบัติก่อนทำสมาธิ

ข้อควรปฏิบัติก่อนปฏิบัติฝึกสมาธิ ข้อความต่อไปนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ท่าน ต้องจำและปฏิบัติในระหว่า......

อ่านต่อ
หลักการทำสมาธิเบื้องต้น

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น จิตของคนทั่วๆ ไปที่ไม่เคยทำสมาธินั้น ก็มักจะมีสภาพเหมือนม้าป่าพยศที่ยังไม่เคยถูกจับมาฝึกให้เชื่อง มีการซัดส่ายไปในทิศทางต่างๆ......

อ่านต่อ
นิวรณ์ 5

นิวรณ์ 5

นิวรณ์ 5 นิวรณ์ คือสิ่งที่ขวางกั้นจิตทำให้สมาธิไม่อาจเกิดขึ......

อ่านต่อ
เดินจงกรม

เดินจงกรม

เดินจงกรม เลือกสถานที่ยาวประมาณ ๕ เมตร ถึง ๑๐ เมตร แล้วแต่ความกว้างของสถานที่ และความรู้สึกพอดี บางทียาวนัก ก็ไม่ดี เหนื่อย บางครั้งสั้นไปก็ทำให้เวี......

อ่านต่อ
ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ

ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ

ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ "สมาธิ" ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์เฉพาะผู้ที่ฝึกเป็นประจำเท่านั้น ยังส่งผลทางบวกไปยังบุคคลรอบตัว สังคม ชุมชน ประเทศชาต......

อ่านต่อ
สมาธิ 40 วิธี

สมาธิ 40 วิธี

สมาธิ 40 วิธี สิ่งที่ใช้ในการยึดจิตในการทำสมาธิ ที่เรียกว่าอารมณ์ของสมาธินั้น ในทางพระพุทธศาสนา อาจารย์ในสมัยโบราณได้รวบรวมไว้ได้ถึง 40 อย่าง แยกเป็......

อ่านต่อ
6 วิธีสร้างสมาธิ

6 วิธีสร้างสมาธิ

6 วิธีสร้างสมาธิ เสริมพลังจิต พลังสมาธิมีบทบาทช่วยบำบัดโรค มีข้อพิสูจน์มากมาย ทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ดี มีสรรพวิธีประการต่างๆ ที่ช่วยให้คนเราเก......

อ่านต่อ
ลดความเครียดโดยใช้สมาธิ

ลดความเครียดโดยใช้สมาธิ

ลดความเครียดโดยใช้สติ - สมาธิ - ปล่อยวาง การหล่อหลอมหรือช่วยเหลือจากสังคมในสมัยนี้เห็นว่ามีอยู่ แต่ก็ช่วยได้ไม่มาก นักเพราะเรี่ยวแรงของความช่วยเหลือ......

อ่านต่อ
ธรรมะ คืออะไร

ธรรมะ คืออะไร

ธรรมคืออะไร คำว่า "ธรรมะ" นี้ โดยศัพทศาสตร์หรือนิรุกติศาสตร์ แปลว่า สิ่งซึ่งทรงตัวมันเองอยู่ได้ หรือโดยควาหมายก็ได้แก่ สิ่งทั้งปวงนั่นเอง ไ......

อ่านต่อ
view